Serviceavtal

Fortlöpande serviceavtal passar för företag med 20-30 truckar och vars service och reparationer kräver tillgång till maskiner, reservdelar och fördjupade branschkunskaper. Genom fortlöpande serviceavtal kan du överlåta truckservice och -reparationer helt och hållet till oss.

Genom serviceavtalet ansvarar vi för truckarnas återkommande service, reparationer och däckbyten. Lager- och logistikpersonal får snabb hjälp av oss vid överraskande situationer. Avtalets innehåll är kundspecifikt och har överenskommits tillsammans med kunden. Vid akuta situationer gör vi allt för att komma till undsättning så fort som möjligt.

Tack vare det fortlöpande serviceavtalet hålls truckarna funktionsdugliga och säkra att använda. Vi tar hand om truckarna så att såväl material- som personskador minimeras. Företagets logistik kan således fortgå utan avbrott.

Ta kontakt och fråga efter offert,

Janne Gustafsson tel. 0400-769532

Kontaktformulär/Servicebokning