Truckuthyrning

Det lönar sig att hyra truck när den egna verksamheten är säsongbetonad eller om den egna trucken är ur användig pga. reparation. Vi levererar trucken direkt till kunden och vi ger nödvändig användarskolning. Vi hyr ut truckar inom gamla Vasa län.

I vårt sortiment finns de allmänt mest använda motviktstruckarna. El-, gas- och dieseltruckarnas lyftkapacitet är från 1500 kg upp till 16 000 kg med en lyfthöjd på 5,5 m.

Hyresvillkor

Truckarna kan hyras för några timmar upp till flera år. På priset inverkar hyrestiden och truckens storlek. Vi hyr ut truckar inom gamla Vasa län. I priset ingår normal service och reparationer som beror på normalt slitage (räknas enligt ett skiftes bruk). Truckarna har självriksförsäkring och trafikförsäkring för avskärmat område. Vi följer hyresvillkor för teknisk försäljning.

Truckar och teleskoplastare för uthyrning

Eltruckar

Gastruckar

Dieseltruckar

Teleskoplastare
JCB 535-140

lyftkraft 1000-3000 kg

lyfthöjd 5,5 m

 

lyftkraft 1500-5000 kg

lyfthöjd m 5,5

 

lyftkraft 1500 kg - 16.000 kg

lyfthöjd 5,5 m

 

lyftkraft 3,5 t

lyfthöjd 14 m

 


 

Pris

Prisen fördelas enligt följande:

  • dagspris beroende på truckens storlek 90-310 € + moms 24 %
  • veckopris beroende på truckens storlek 250-650 €+ moms 24 %
  • månadspris beroende på truckens storlek 630-2.230 € + moms 24 %
  • längre perioder enligt offert

Transport till och från kunden ingår ej i hyrespriset.

Transportpriser

Jakobstad: 50 € + moms 24 % (transport till kunden. Obs! Priset debiteras även för avhämtning av trucken), gäller en radie på 15 km från centrum.

Övriga områden: 1,20 €/km + moms 24 % (km-mängden är tur-retur från vår verksamhetspunkt till kunden och tillbaka. Obs! Priset debiteras även för avhämtning av trucken)

Ring och fråga efter det bästa alternativet för ert företags behov.

Janne Gustafsson, tel. 0400-769532

Kontaktformulär/Servicebokning