Kalenderserviceavtal

Med kalenderserviceavtal avser vi truckservice som sker med förutbestämda intervall. Antalet servicetillfällen bestäms av antalet truckar och användningsgraden (timmar). Kalenderserviceavtal passar för företag som har flera truckar som inte kräver fortlöpande serviceavtal men ändå kräver årsservice.

Kalenderserviceavtal är bekymmerslöst för företaget: vi ser till att intervallservice och kontroller görs i tid och att truckarna hålls funktionsdugliga.

Kalenderserviceavtalet fungerar såhär: vi kommer överens om serviceintervaller och bokar servicetider i vår kalender. När tiden för service är inne, ringer vi företaget och så kommer vi ut och utför servicen. I samband med servicen noterar vi alla möjliga fel och reparationsbehov. Vi förevisar dessa tillsammans med en kostnadskalkyl. På så sätt blir reparationerna gjorda i god tid. Med kalenderserviceavtal blir servicen gjord minst en gång per år.

Service utförd i rätt tid håller trucken funktionssäker. Att förhindra arbetsplatsolyckor och materialfel är en viktig del av servicearbetet. Genom att upptäcka t.ex. batteriproblem och förslitningar på lyftkedjor och pallgafflar, kan vi förhindra att risksituationer uppstår.

Kalenderserviceavtalet frigör företagets personal att sköta sina egna uppgifter utan att behöva bekymra sig om truckarnas funktionsduglighet och säkerhet.

Garantera logistikens funktionsduglighet och begär offert på kalenderserviceavtal.

Janne Gustafsson tel. 0400-769 532

Kontaktformulär/Servicebokning